The World and IfSQ
Nederlandse Genootschap voor Informatica en IfSQ

Het Nederlands Genootschap voor Informatica is een Nederlandse beroepsorganisatie van professionals op het gebied van informatica.
—From Wikipedia, the free encyclopedia (June 2010)

Links:

Relatie tussen Nederlandse Genootschap voor Informatica en IfSQ:
Alle bestuursleden van Stichting IfSQ zijn tevens leden van Ngi.