IfSQ logo

IfSQ


Nederlandse Normalisatie Instituut en IfSQ

NEN is de afkorting van NEderlandse Norm en tevens sinds 8 mei 2000 nieuwe naam van het nauwe samenwerkingsverband van het Nederlandse Normalisatie-instituut en de Stichting NEC (gespecialiseerd op de normalisatie van elektrotechniek en ICT). Beide organisaties werken nauw samen vanuit één gecombineerd onderkomen te Delft, zij het nog wel met elk een eigen bestuur. NEN beheert en publiceert de voor Nederland geldende normen op zeer uiteenlopende gebieden.
—From Wikipedia, the free encyclopedia (June 2010)

Links:

Relatie tussen Nederlandse Normalisatie Instituut en IfSQ:
The intention of writing code to a programming standard is to assure the reliabilty and maintainability of the end product. With that objective in mind, IfSQ has produced and published standards which can be applied to programs written in any language for any platform.