IfSQ logo

IfSQ


Nederlandse Orde van Register EDP Auditors en IfSQ

De NOREA is een beroepsvereniging met circa 1250 leden die de beschermde deskundigheidsaanduiding RE (Register EDP-auditor) achter hun naam mogen voeren. Daarnaast kent de vereniging enkele tientallen geassocieerde leden (die niet volledig voldoen aan de eisen van het lidmaatschap) en enkele honderden aspirant leden, die veelal met de postdoctoraal studie IT audit bezig zijn.
—From Wikipedia, the free encyclopedia (June 2010)

Links:

Relatie tussen Nederlandse Orde van Register EDP Auditors en IfSQ:
In order to audit computer program source code, it is useful to be able to establish whether or not code meets a given standard. IfSQ has produced and published standards which make it easier for auditors make an independent assessment of the quality of the source code of computer programs.